SON EKLENENLER

4688 sayılı Kanun tamamlanmalı, olgunlaştırılmalı, geliştirilmelidir

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, 4688 sayılı Kanun’un kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde değiştirilmesinin zamanının geldiğini belirterek, kanunun güncel şartlar çerçevesinde evrensel ilkelere uyumlu hâle getirilmesi gerektiğini söyledi. Karaman, “Toplu sözleşmenin süresi, süreci, işleyişi; adil ve eşit şartlarda bir pazarlığı mümkün kılacak şekilde değişmelidir. Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalı, sendikal özgürlükleri engellenen kamu görevlilerinin önü açılmalı, emeklilerin sendika üyesi olma hakkı tanınmalıdır. Toplu sözleşmenin özerkliği teminat altına alınmalı, toplu sözleşme hükümlerinin tam ve eksiksiz uygulanmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır” dedi.
25 Eylül 2023 21:15

Muammer Karaman, Karabük 1 No’lu Şube’nin il divan toplantısına katıldı.

Bizim tarihimiz, mücadele ve müzakere tarihidir

Eğitim gündemi, sendikal çalışmalar ve toplu sözleşme süreci ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Karaman, ekmek ve özgürlük mücadelesi verdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim tarihimiz, mücadele ve müzakere tarihidir. Bizim mücadelemiz, ekmek ve özgürlük mücadelesidir. Millî gelirin adil dağıtılması, gelir dağılımında adaletin sağlanması için çalışıyoruz. Sadece özlük haklarıyla, salt ücret sendikacılığıyla yetinmiyoruz. Üyelerimizin, eğitim çalışanlarının, kamu görevlilerinin haklarını savunurken; üyeye, ülkeye, yerküreye hizmet sendikacılığı şiarıyla hareket ediyoruz.”

4688 sayılı Kanun tamamlanmalı, olgunlaştırılmalı, geliştirilmelidir

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun beklentilerini karşılayacak şekilde ele alınması ve değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Karaman, “7. Dönem Toplu Sözleşme’de bu konuda da bir madde imzaladık. ‘4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun güncel koşullar çerçevesinde evrensel ilkelere uyumlu hâle getirilmesine yönelik çalışma yapılması’nı karar altına aldırdık. Memur-Sen olarak kanunun beklentileri karşılayacak şekilde düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte bir çalışma yapacağız” şeklinde konuştu.

Mevcut hâliyle toplu sözleşme düzeneğinin ve 4688 sayılı Kanun’un eksiklik ve zaaf barındırdığını dile getiren Karaman, “Türkiye’nin kamusal hizmet yükünü çok büyük oranda 4 milyona yakın kamu görevlisi çekiyor. Kamu görevlisi ülkenin hafızası, birikimi, sürekliliği demektir. Toplu sözleşme masasında iki milyonu aşkın memur emeklisiyle birlikte 6 milyonu bulan bir kitleyi temsil ediyoruz. Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde, toplu sözleşmenin ve kanunun nasıl devasa bir kitleyi etkilediği daha iyi anlaşılacaktır. 4688 sayılı Kanun ve toplu sözleşme düzeni, bu devasa kitlenin beklentilerini karşılayacak, sorunlarını çözecek, haklarını koruyacak yetkinlikte değildir. Kanun tamamlanmalı, olgunlaştırılmalı, geliştirilmelidir. Yetkili sendikayı kısıtlarken yetkisiz sendikaları her türlü manipülasyonu ve dezenformasyonu yapabilsin diye serbest bırakan bu kanunla daha fazla ilerlemek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Muammer Karaman, toplu sözleşme ve ilgili kanunun yapısına ilişkin çözüm önerilerini şöyle sıraladı: “Toplu sözleşmenin kapsamı genişletilmelidir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yapısı değişmeli, adil kararlar verebilecek tarafsızlığa kavuşmalıdır. Grevsiz pazarlık, toplu sözleşmenin ruhuna uygun değil. Kamu görevlisinin elini zayıflatan bu durum değişmeli, grev hakkı verilmelidir. Sendikalı olmayı teşvik etmeyen, yetkili sendika üyesi olmayı da önemsizleştiren bu sendikal düzen değişmeli, dayanışma aidatı mutlaka kanuna girmelidir. Toplu sözleşmenin süresi, süreci, işleyişi; adil ve eşit şartlarda bir pazarlığı mümkün kılacak şekilde değişmelidir. Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalı, sendikal özgürlükleri engellenen kamu görevlilerinin önü açılmalı, emeklilerin sendika üyesi olma hakkı tanınmalıdır. Toplu sözleşmenin özerkliği teminat altına alınmalı, toplu sözleşme hükümlerinin tam ve eksiksiz uygulanmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.”

Daha nitelikli ve verimli bir eğitim, eğitimcilerin işinin başına sorunlarından arınmış bir şekilde gitmelerine bağlıdır

Eğitimde ortaya konulan hedeflerin gerçekleştirmesi için sağlam adımların atılması, köklü sorunlara kalıcı çözümlerin bulunması gerektiğini vurgulayan Karaman, “Eğitim çalışanlarının çözüm bekleyen pek çok sorunu bulunmaktadır. Atama ve yer değiştirme sürecinin tutarlı ve sürdürülebilir hâle getirilmesi, öğretmenlerin bölgeler arası adil dağılımının sağlanması, sözleşmeli öğretmenliğe son verilmesi, öğretmen açığının kadrolu istihdam yerine ücretli öğretmenlik gibi insan haklarına aykırı yöntemlerle giderilmeye çalışılmasından vazgeçilmesi, kadroya geçiş düzenlemesinin belirsiz sonuçlarının giderilmesi, öğretmenlerin motivasyonunu artıran bir kariyer sisteminin kurulması, öğretmenlerin ve eğitim camiasının beklentisinin karşılanarak öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanması ve geliştirilmesi ekseninde bir meslek kanununun hayata geçirilmesi, istihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu hizmet gibi dayatmalar yerine öğretmenlerin ilk atamadan itibaren atandıkları yerlerde çalışmaya istekli olmasını sağlayacak teşvik edici uygulamalar konusunda adım atılması, eğitim yöneticiliğinin profesyonel bir meslek olarak yapılandırılması, eğitim kurumlarının temizlik ve güvenlik sorunlarına kalıcı çözümlerin üretilmesi, genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının belli bir takvim dâhilinde düzenli olarak yapılması, daha nitelikli ve verimli bir eğitim için elzemdir” diye konuştu.

Eğitim-Bir-Sen Karabük 1 No’lu Şube Başkanı Zeki Öz ise yaptıkları ve yapmayı tasarladıkları çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

SENDİKA BÜLTENİ

ÇALIŞMA HAYATINDAN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER