SON EKLENENLER

EĞİTİM-İŞ YÜKSEKÖĞRETİM YÜRÜTME KOMİSYONU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Eğitim İş, Yükseköğretim Yürütme Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Komisyon toplantısına Genel Örgütlenme Sekreteri İlhan Yaşar ve şubelerden gelen üyeler katıldı. Toplantının ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.
20 Nisan 2024 18:49

EĞİTİM-İŞ YÜKSEKÖĞRETİM YÜRÜTME KOMİSYONU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Eğitim- İş Sendikası olarak 06.04.2024 Cumartesi Günü Eğitim-İş Genel Merkezi’nde gerçekleştirmiş olduğumuz Eğitim-İş Sendikası Yükseköğretim Yürütme Komisyonu Toplantısı’nda yükseköğretimde yaşanan sorunların ve gelişmelerin takibi, çözümü ve önerilerinin daha örgütlü ve hızlı biçimde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla oluşturulacak komisyon için çalışma gruplarında yer alan temsilciler ile bir araya gelinmiş ve konunun içeriği hakkında kapsamlı bir toplantı yapılmıştır.

Komisyonun oluşum amacına bağlı olarak toplantıda üniversitelerde yaşanan akademik ve idari personel sorunları, öğrencilerin sorunları, üniversitelerin işleyişinde amaca uygun olmayan durumlar tartışılmıştır. Üniversitelerde personel akademik ve idari olmak üzere ayrılmaktadır. Bu nedenle yaşanan sorunlar da birbirinden tamamen bağımsız biçimde ortaya çıkmaktadır. Buna göre akademik personelin  sorunları; bilimsel özgürlüğü sınırlayan uygulamaların varlığı, akademik yayınların tarandığı dizinlerin kabul edilmesi konusunda üniversite ile YÖK arasında uyuşmazlık olması, akademik kadrolarda liyakatsizliğin yaşanması, akademisyenlere ek ders ödemelerinin gecikmeli olarak yapılması, akademik teşviğin yayın yapma ya da bilimsel toplantılara katılım sağlanması konusunda yetersiz kalması, değişen atama kriterlerinin yarattığı mağduriyet, akademisyenlerin iş yükünün fazlalığı şeklinde ifade edilirken idari personelin sorunları; 3600 ek gösterge sorunu, tayin sorunu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının periyodik olarak yapılmaması, bazı idari personel kadroları için yüksek yabancı dil puanı şartının aranması şeklinde dile getirilmiştir.

Akademik ve idari personelin yaşadığı sorunların temel nedeni üniversite özerkliğinin sağlanamaması, bölümlerde öğrencilere okutulması gereken derslerin açılmaması, rektörün seçimle değil atama ile gelmesi gibi üniversitelerin varlık amacıyla asla uyuşmayan uygulamaların artarak devam etmesidir. 

Tüm bu sorunlarla ve daha fazlasıyla mücadele edebilmek için kurulan yükseköğretim yürütme komisyonu ve oluşturulan çalışma gruplarının sistematik ve örgütlü çalışmasının sağlanacağını ve buna bağlı olarak sorunlara etkin çözümler bulunacağı ve yapılan çalışmalar ile üniversitede örgütlülüğü güçlendirebileceğimiz inancındayız.

Yükseköğretim Yürütme Komisyonu belirlenen beş çalışma grubundan seçilen temsilciler ile birlikte Eğitim İş Genel Başkanı ve Eğitim İş Genel Örgütlenme Sekreteri olmak üzere toplam yedi kişiden oluşmaktadır.

EĞİTİM-İŞ YÜKSEKÖĞRETİM YÜRÜTME KOMİSYONU

Eğitim-İş Genel Başkanı – Kadem ÖZBAY

Eğitim-İş Genel Örgütlenme Sekreteri-İlhan YAŞAR

Örgütlenme Çalışma Grubu Temsilcisi – Elbey KALE

Akademik Hukuk ve Özlük Çalışma Grubu Temsilcisi – Gülcan YILMAZ

İdari Hukuk ve Özlük Çalışma Grubu Temsilcisi – Hasan ONSEKİZ

Eğitim ve Bilim Çalışma Grubu Temsilcisi – Ramazan KAYA

Basın-Yayın Çalışma Grubu Temsilcisi – Metin AKBULUT

SENDİKA BÜLTENİ

ÇALIŞMA HAYATINDAN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER