SON EKLENENLER

Memura, yarı zamanlı çalışma hakkı verilmemesine iptal kararı

Ankara 7. İdare Mahkemesi, küçük çocuğu olan memura talebi üzerine yarı zamanlı çalışma hakkı verilmemesi yönündeki kararı oybirliğiyle iptal etti.
27 Şubat 2024 16:19

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma" başlıklı Ek 43. maddesinde; "Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır." hükmü yer almaktadır.

Kanun hükmü çok açık bir şekilde, memurlara, çocukları ilkokula başlaya değin yarı zamanlı çalışabilmesine imkan tanımıştır.

Diğer taraftan, Ek 43. maddenin 2. fıkrasında ise şu hüküm yer almaktadır:

"Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir."

Bu 2. fıkra hükmü gerekçe gösterilerek, usul ve esasların belirlenmemiş olduğu; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye yetkinin henüz Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılmadığı gerekçesiyle, memurların yarı zamanlı çalışma izin talepleri reddedilmektedir.

Ancak açılan davalarda memurlar kehine sonuçlanmaktadır. Ankara 7. idare mahkemesi nezdinde açılan davalarda, mahkeme heyeti oybirliğiyle, yarı zamanlı çalışma taleplerini reddeden idare işlemlerini iptal etmektedir. Bu konudaki son karar Ankara 7. İdare Mahkemesince Ocak ayında verilmiştir. Karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde onaylandıktan sonra kesinleşecektir.

MEMURLAR.NET

ÇALIŞMA HAYATINDAN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER