YAŞAR ŞAHİN ysahin028@gmail.com

İSLÂM BİLİME ENGEL Mİ?

19 Haziran 2018 Salı 16:24

Müslüman Türk Genci;

Sana da belki tüm ilmi gelişmelerin Batı’da gerçekleştiği iddia edilip, eğitiminin esas gayesinin atfedilen muasır Batı seviyesini yakalamak olduğu öğretildi.

Söz konusu amaca yönelik olarak; Avrupalının ilmini ezberliyor, dilini öğrenmeye çalışıyorsun.

Tekniğini alman yetmiyor, kültürünü taklit ederek, onlar gibi giyiniyor, benzer şeyleri yiyip, içiyor, mandolininle Mozart’ı çalmaya çalışıyor, aynı senaristlerin filmlerini izliyorsun.

Böylece, kendi değerlerini öğrenemeden, verilenlere razı edilip, bütün kültürel, sosyal, teknik ve dahi insani gelişmelerin batıdan geldiğine inanıyorsun.

Çünkü sana bu şekilde öğretildi.

Hatta daha da ileri gidilerek, (belki de) İslam ile ilmin uyuşmayacağına dâhi inandırıldın.

Hâlbuki bu bir toplum mühendisliği çalışmasıydı.

Oldukça da başarılı olduğu söylenebilir.

Mesela, şuan ki Cumhurbaşkanlığı seçim atmosferinde, Cumhurbaşkanımızın dünya oto pazarından daha fazla pay almaya yönelik girişim olan, yerli oto projesine “Ne yerli otomobili? Bu 20 yıl öncesinin projesi" diyerek, Projenin zaman kaybı olduğunu ifade edip, "İlkel bir teknoloji, çok geride kaldı" diyen öğrenilmiş çaresizlik mağduru muhalefet liderleri dahi var.

Hâlbuki İslam Bilim Tarihine göz atıldığında, bu tür ezilmişlik sendromuna girmenin beyhude olduğunu açık şekilde anlaşılacaktır.

Aksine, esasen Avrupa bilim hareketinin 15 ve 16. yüzyılda Rönesans ile yükselişe geçtiği, bu yükselişin arka planında da, 8. yüzyılda kurulmuş Abbasi ve Endülüs Devletleri, 10. yüzyılda kurulmuş Gazneliler Devleti ile 13. yüzyılın sonunda kurulmuş Osmanlı Devleti yükseliş dönemindeki ilmi gelişmelerden oldukça etkilendiğini görüyoruz.

Nasıl mı?

Nobel ödülünü 2 defa alan kadın bilim insanı Marie CURİE; “Müslüman Endülüs’ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Şayet yakılan bir milyon kitabın yarısı kalsaydı çoktan uzayda galaksiler arasında geziyor olacaktık. Orada bilim sıfırlanınca, biz yeniden sıfırdan Onların (Müslüman ilim adamlarının) yüzyıllar önce keşfettiği şeyleri bulmaya çalıştık ve yüzyıllar kaybettik” diyor itirafında.

Demek ki aşağılık kompleksine girmenin hiç bir gereği yokmuş.

Çünkü ilmi ibadet kadar değerli gören İslam’ın olduğu yerde ilmin varlığı eşyanın tabiatına uygun olanıdır. Yeter ki elimizdeki değerlere, mühendislik çalışmalarına kurban etmeden sahip çıkalım.

Bu her zaman böyle olmuyor elbette.

Mesela, dramatik bir örnek;

Müslümanların ilimle olan münasebetlerini başarılı bir şekilde araştıran İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat SEZGİN, 1960 askeri cuntası tarafından “Zararlı Profesör” safsatasıyla üniversiteden atılarak Almanya’ya gitmek zorunda bırakılıyor.

Burada çalışmaları büyük değer gören ve J.W. Goethe Üniversitesi'ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü kuran SEZGİN, 1983'de Müslüman bilginler tarafından yapılmış icatların ve bilimsel araç ve gereçlerin, yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı örneklerini sergilendiği bir de müze kuruyor.

Nihayet Müslüman bilim adamlarının icatlarına dair modeller Gülhane Parkı'nda "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi" de sergilenmektedir. 

İlmin kimler tarafından, nasıl geliştirildiği konusunda kuşkuya düşenler İstanbul Gülhane Parkını ziyaret edebilirler.

Şimdi başarılı çalışmalarda bulunan yüzlerce Müslüman bilim adamından, 25 İslam bilim insanının yakılmamış eserlerinden geriye kalanlardan derlenen tabloya göre; çalışma alanlarına, icatlarına, yaşadığı döneme, doğduğu/öldüğü şehir ve ülkelere bir göz atalım.

İSLÂM İLİM TARİHİ KRONOLOJİK ÖZETİ (GÜNCEL ÜLKE İSİMLERİNE GÖRE)SIRAİLİM İNSANIDOĞUMUÖLÜMÜÇALIŞMA ALANIBAŞLICA ESERLERİ VE ÇALIŞMALARIYILŞEHİRÜLKEYILŞEHİRÜLKE1CABİR BİN HAYYAN721TUSABBASİLER (İRAN)815KUFE ABBASİLER (IRAK)Kimya, Tıp, Felsefe, Gökbilimi, Matematik.Atomun parçalanması fikri.2HAREZMİ780HİVEABBASİLER (ÖZBEKİSTAN)850BAĞDATABBASİLER (IRAK)Matematik, Gökbilim, Coğrafya, Algoritma.Sıfır sayısını ilk kullanan ilim adamı.3EBU MA'ŞER787BELHABBASİLER (AFGANİSTAN)886BAĞDATABBASİLER (IRAK)GökbilimiMed Cezirin izahı.4EL KİNDİ801BASRAABBASİLER (IRAK)873BAĞDATABBASİLER (IRAK)Felsefe, Kimya, Gökbilimi, Fizik, Psikoloji, Matematik.Ortaçağ Avrupası’nda tanınan, ilk İslam filozofudur.5İBNİ FİRNAS810CORDOBAENDÜLÜS (İSPANYA)887CORDOBAENDÜLÜS (İSPANYA)Fizik, Kimya, Gökbilimi.İnsanlık tarihinde ilk uçma girişimi.6SABİT BİN KURRA821ŞANLIURFAABBASİLER (TÜRKİYE)901BAĞDATABBASİLER (IRAK)Gökbilimi, Matematik.Dünyanın çapını hesaplamıştır.7BATTANİ850HARRANABBASİLER (TÜRKİYE)929SAMARRAABBASİLER (IRAK)Gökbilimi10 yüzyılda güneş yılını bulmuştur.8EBU BEKİR EL RAZİ854REYABBASİLER (İRAN)925REYABBASİLER (İRAN)Kimya, Tıp, Felsefe, Fizik.İlk göz ameliyatı.9FARABİ870FARABABBASİLER (TÜRKMENİSTAN)950ŞAMABBASİLER (SURİYE)Felsefe, Mantık, Gökbilimi, Tıp, Müzik.İlimleri sınıflandırdı. Müziği ses dalgalarıyla izah etti.10İBNİ CESSAR920KAYRAVANABBASİLER (TUNUS)1005KAYRAVANABBASİLER (TUNUS)Tıp ve Eczacılık.Cüzzamın keşfi ve mücadele.11EBUL KASIM EL ZEHRAVİ936CORDOBAENDÜLÜS (İSPANYA)1013CORDOBAENDÜLÜS (İSPANYA)Tıp, Hekimlik.Cerrahinin babası. 12EBUL VEFA940HORASANABBASİLER (AFGANİSTAN)998BAĞDATABBASİLER (IRAK)Matematik, Gökbilimi.Tanjant-Sekant fonksiyonlarını tanımlamıştır.13İBNİ HEYSEM965BASRAABBASİLER (IRAK)1038KAHİREABBASİLER (MISIR)Fizik, Optik, Matematik, Felsefe.Karanlık kutunun icadı.14BİRUNİ973HAREZMGAZNELİLER (ÖZBEKİSTAN)1048GAZNEGAZNELİLER (AFGANİSTAN)Matematik, Gökbilimi.Dünyanın dönüşünün keşfi. Biruni Kuralı.15İBNİ SİNA980BUHARAGAZNELİLER (ÖZBEKİSTAN)1036HEMEDANGAZNELİLER (İRAN)Tıp, Felsefe, Matematik, Gökbilimi.Kitapları Batıda yıllarca okutulan, çağının en büyük tıp bilgini.16ÖMER HAYYAM1048NİŞABURGAZNELİLER (İRAN)1131NİŞABURGAZNELİLER (İRAN)Gökbilimi, Matematik, Felsefe.İbn-i Sina‘dan sonra Doğuda yetişen en büyük bilgin.17İBNİ RÜŞD1126CORDOBAENDÜLÜS (İSPANYA)1198MARAKEŞABBASİLER (FAS)Felsefe, Tıp, Matematik."Din ve Felsefe iki farklı yöntemle hakikate ulaşma çabasıdır."18EL CEZERİ1136CİZREARTUKLU (TÜRKİYE)1206CİZREARTUKLU (TÜRKİYE)Mühendislik, Sibernetik, Robotik.Devir hareketinin doğrusal harekete çevrilmesi.19İBNİ BAYTAR1190MALAGAENDÜLÜS (İSPANYA)1248ŞAMABBASİLER (SURİYE)Eczacılık, Botanik.Bitkiler üzerine araştırma.20İBNÜ'N NEFİS1210ŞAMABBASİLER (SURİYE)1288KAHİREABBASİLER (MISIR)TıpKan dolaşımından ilk bahseden ilim adamı.21İBNİ HALDUN1332HAFSİLERABBASİLER (TUNUS)1406KAHİREABBASİLER (MISIR)Gökbilimi, İktisat, Tarihçi, Sosyoloji.Sosyolojinin kurucusu kabul edilmektedir.22GIYASEDDİN CEMŞİD 1387KAŞANABBASİLER (İRAN)1429SEMERKANTABBASİLER (ÖZBEKİSTAN)Matematik, Gökbilimi.Ondalık kesir, virgül, gök cisimlerinin koordinat hesabı.23AKŞEMSETTİN 1389ŞAMOSMANLI (SURİYE)1460BOLUOSMANLI (TÜRKİYE)Tıp"Maddetü'l Hayat"eseri ve mikrobun keşfi.24ALİ KUŞÇU1403SEMERKANTABBASİLER (ÖZBEKİSTAN)1474İSTANBULOSMANLI (TÜRKİYE)Matematik, Gökbilimi.Ayın şekillerini ilk defa açıklamıştır.25PİRİ REİS1465KARAMANOSMANLI (TÜRKİYE)1554KAHİREOSMANLI (MISIR)Denizcilik, Kartograf.Dünya haritasının çizimi.

* Tablo özet olup, Tarihci, Sosyolog Emrullah KÖKER ve AR-GE ekibinin, 50 Müslüman ilim adamının tanıtımına yönelik çalışmasından faydalanılmıştır.

Bir de Batılı bilim insanlarının ülkeleri, dönemleri ve çalışma alanlarına bakalım;

BATILI BAZI BİLİM ADAMLARININ ÜLKELERİ, YAŞADIĞI DÖNEM VE ÇALIŞMA ALANLARISIRABİLİM İNSANIÜLKESİDOĞUMUÖLÜMÜÇALIŞMA ALANIBAŞLICA ESERLERİ VE ÇALIŞMALARI1Nicolaus COPERNİCUSPOLONYA14731543Gökbilim, Matematik.Modern astronominin kurucusu olarak bilinir.2Galileo GALİLEİİTALYA15641642Gökbilim, Fizik.Dünyanın döndüğünü ifade etti.3Johannes KEPLERALMANYA15711630Gökbilim, Matematik.Teleskobu geliştirdi.4Rene DESCARTESFRANSA15961650Felsefe, Psikoloji, Matematik.Modern felsefenin kurucusu kabul edilir.5Blaise PASCALFRANSA16231662Matematik, Felsefe.Bir üçgenin iç acılarının toplamının, iki dik acıya eşit olduğunu buldu.6Robert BOYLEİRLANDA16271691Fizik, Kimya.Gaz kanunlarının ilki olan Boyle Yasası'nı bulmuştur.7İsac NEWTONİNGİLTERE16421721Fizik, Matematik, GökbilimYerçekimi Yasası, Diferansiyel ve İntegral hesaplamayı buldu.8Amedeo AVAGADROİTALYA17761856FizikAvogadro yasasınu hipotezini ileri sürdü. 9Marie CURİEPOLONYA18671934KimyaRadyoloji biliminin kurucusu.10Niels BOHRDANİMARKA18851962FizikAtom bombasının geliştirilmesine katkıda bulundu.

 

Evet, iki tabloyu da karşılaştıracak olursak, başarılı batılı bilim adamlarının kendilerinden asırlarca önce ilimle ilgilenen doğulu Müslüman ilim adamlarından etkilenmedikleri söylenemez.

Elbette tablo karşılaştırmalarına göre, İslam’ın bilime engel olduğu da kesinlikle söylenemez !

Söylenecek şey: İslam’ın bilime engel değil, bilakis bilimi teşvik ettiğidir, malumun ilanıyla.

Ey Genç !..

Vakit, yeniden diriliş vaktidir.

2023, 2053 ve 2071 hedefleri için daha fazla araştırmalı, daha fazla çalışmalı, daha az eğlenmelisin.

Zira düşmanların hiç de masum değil.

Sağlıkla, ilimle ve uyanık kalınız.

* Tarihçi, Sosyolog Emrullah KÖKER ve 8 kişilik üniversiteli AR-GE bilim ekibinin, İslâm Bilim Tarihindeki 50 Müslüman bilim insanı ve icatlarının tanıtımlarına yönelik kitapçıkları öğrenciler dağıtmak üzere hazırlamakta oldukları ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde MEB ile işbirliği yaparak, Öncü Bilim Adamları Konferansları ile öncelikle ülkemizdeki tüm ortaokul öğrencilerine tanıtarak, öğrencilerde bilimsel cesaret ve öz güven geliştirmeyi amaçlamaktadırlar. Kendilerine bu kutsal mücadelede üstün başarılar dilerim.

YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #