SON EKLENENLER

3600 Ek Göstergeden tüm Diyanet Çalışanları faydalanmalıdır.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanlar Kurulu Eğitim-İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi yayınlandı.
22 Kasım 2022 20:20

 Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Eğitim-İstişare Toplantısında  ele alınan bütün konular ve bunlarla ilgili görüşler maddeler halinde aşağıda sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur;

1- Türk Diyanet Vakıf-Sen; Ülkemizin birliğini, dirliğini, bütünlüğünü, milletimizin huzurunu ve kardeşliğini bozan PKK, FETÖ, İŞİD vb. her türlü bölücü ve yıkıcı terör örgütlerinin karşısında olmaya güçlü bir şekilde devam edecektir.

2- İstanbul İstiklal Caddesinde hain ve bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen patlamada, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur ve kalleş saldırıyı gerçekleştiren PKK terör örgütünü, yapanları, içeride ve dışarıda destekleyenleri şiddetle, nefretle lanetliyoruz.

3- Türkiye Cumhuriyeti Devletimize; dünyanın neresinde olursa olsun, özellikle de Irak, Suriye, Ege ve Kıbrıs’ta hain ve kirli tuzakların kurulmaya çalışıldığı bölgelerde, ülkemizi ve milletimizi terör belasıyla tehdit etmeye çalıştıkları her coğrafyada ve ülkemizin yüksek menfaatlerinin olduğu ve oluşacağı her alanda, her zaman ve her şartta Türk Milleti ve Türk Devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü ve kalıcı bir şekilde ilan ediyoruz.

4- Şanlı kahraman ordumuzun, sınırlarımızın içerisinde ve dışında yaptığı büyük ve eşsiz mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Dualarımız asil Mehmetçiğimiz ve güvenlik güçleriyledir.

5- Diyanet ve Vakıflar çalışanlarımız başta olmak üzere, bütün kamu çalışanlarımız ve emeklilerimizin, karşılaştığı ekonomik sıkıntıların çözümü için geciktirilmeden refah payı ve ek zam uygulaması hayata geçirilmelidir. Son dönemlerde artan enflasyonun üzerinde, ücret artışı tesis edilmelidir. Alınan vergide, adaletli bir sistem hayata geçirilmeli ve alım gücü azalan kamu çalışanlarının ve emeklilerinin ekonomik haklarını iyileştirici adımlar bir an önce atılmalıdır.

6- 3600 Ek Göstergeden faydalanamayan Diyanet ve Vakıflar çalışanlarımız, emeklilerimiz ve bütün kamu çalışanlarının mağduriyetleri yasal düzenleme yapılarak çözümlenmelidir. Kapsam dışı kalan; kamu şefleri, genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfında görev alan tüm çalışanlar için TBMM ve Çalışma Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz Türkiye Kamu-Sen ile birlikte ciddi, kapsayıcı ve titizlikle takip edilmeye devam edecektir.

7- Diyanet ve Vakıflar başta olmak üzere kamuda, kadrolu istihdam dışındaki çalışma modelleri terk edilmelidir. Kadrolu istihdam dışındaki modeller neticesinde çalışanlar mağduriyetler yaşamaktadır. Bütün çalışanlar kadrolu olmalıdır.

8- 4/B sözleşmeli çalışanlar başta olmak üzere, vekil imam-hatip, vekil müezzin-kayyım ve fahri-geçici Kur’an kursu öğreticileri kadroya geçirilmelidir. Konu Sendikamızca yakından takip edilmeye devam edecektir.

9- Din görevlilerinin lojman problemi mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır. Sendikamızın girişimi olan ve TOKİ marifetiyle yapılması talep edilen çalışmalar, bir an önce hayata geçirilmelidir.

10- Banka promosyonları ile ilgili olarak Sendikamız gerekli takibi, hem yazılı hem de hukuki olarak ciddi bir şekilde yerine getirmiştir. Konu yakından takip edilmektedir. Diyanet ve Vakıflar çalışanlarımızın, bankalardan hizmeti doğru alabilmesi ve ödenecek promosyon miktarının günün şartlarına göre olması önceliğimizdir. Bir tarafta 50 bin liraya yakın promosyon ücreti ödenirken, Diyanet ve Vakıflarda 6 ve 7 bin lira ödenmesi asla ve asla kabul edilemez.

11- Önemli bir görev icra eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, çalışanlarına verilen hizmete mütenasip ek ödemeler yapmalıdır. Geçmişte ödenen kira gelirleri gibi uygulama tekrar getirilmelidir.

12- Giyim yardımları kurumlar arasında farklılıklar göstermektedir. Diyanet ve Vakıflar çalışanlarından giyim yardımı alan personele günün şartlarına uygun olarak ödeme yapılmalıdır.

13- Cami, Kur’an kursu dernek başkanlarına ve muhtarlara, din görevlileriyle münasebetleri konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurumsal olarak hatırlatılmalıdır. Cami ve Kur’an kursu derneklerinin denetiminin, Diyanet müfettişlerince denetlenmesi için gerekli çalışma yapılmalıdır.

14- Kurum idarecilerince; atama, nakil, görev ve unvan değişikliği işlemlerinde adalet, hakkaniyet, bilgi ve liyakat anlayışını zedeleyici tutum ve davranışlara fırsat verilmemelidir. Personelin kurum aidiyetlerini köreltici, çalışanlar arasında ayrıştırıcı ve dışlayıcı hal ve hareketlere müsaade edilmemelidir.

15- Çalışma barışının bozulmaması için, kurum (Diyanet ve Vakıflar) idarecilerinin sendikalar arasında taraf olmasının önüne geçilmelidir. Kardeşlik hukukunu geliştirerek, birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde örnek kurum ve örnek çalışan olunması sağlanmalıdır. Çalışanlara her fırsatta mobing sayılabilecek söz ve davranışlardan vaz geçilmelidir.

16- Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden ve emeklilerinden, çocukları yükseköğrenimde okuyanlara müracaatları halinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından burs verilmelidir.

17- Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları ve emeklilerinden, çocukları yükseköğrenimde okuyanlara müracaatları halinde kurum tarafından burs verilmelidir.

18- Kurum yayınlarının (dergi-kitap vb) çalışanlara zorla satılmasından vaz geçilmelidir. Yapılacak iş ve işlemlerde sevgi, hoşgörü ve bilgilendirme öncelik olmalıdır.

19- İLİTAM (sınavsız geçiş) uygulamasının sadece Diyanet personelini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi için Sendikamızın YÖK nezdindeki girişimine, Diyanet İşleri Başkanlığı kurumsal olarak destek olmalıdır.

20- Gelinen süreç, MBSTS (Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı) uygulamasının fayda getirmediğini göstermektedir. Uygulamadan vaz geçilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

21- İzin kullanımında personel mağdur edilmemelidir. Süresi içerisinde kullanılmaları sağlanmalıdır.  

22- 2019 yılında hac görevi için sınavı kazananların (Covid-19 pandemi dolayısıyla 2020 ve 2021 yıllarında hac yapılamadığı için) hakları korunarak görev verilmelidir.

23- Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde unvan ve görevde yükselme sınavları her yıl yapılmalıdır.

24- Yapılan yazılı sınav soruları ve kazananların tamamının puanlarıyla birlikte kurumların web sayfalarında açıklanmalıdır.

25-  Murakıp ve Vaizlerin özlük, sosyal ve idari yapılarının düzeltilmesi için gerekli Kanuni düzenleme geciktirilmeden yapılmalıdır.

26- Camilerin aydınlatma giderlerinde olduğu gibi, Kur’an kursları dahil elektrik ve ısınma giderlerinin de bütçeden ödenmesi için, Diyanet İşleri Başkanlığınca gerekli çalışma yapılmalıdır.

27- Kur’an Kursu Öğreticisi unvanının Kur’an Kursu Öğretmeni olarak değiştirilmesi için gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır.

28- Türk Diyanet Vakıf-Sen; 21 yıldır olduğu gibi, ilkesinden ve hedeflerinden ayrılmadan, ilkeli, kararlı, sorumlu ve ahlaklı sendikacılığın öncüsü olmaya devam edecektir. Üyelerimizin, çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve milletimizin hizmetindedir. Diyanet ve Vakıflar çalışanlarının bütün problemlerinin çözüm yeri ve adresi Türk Diyanet Vakıf-Sen’dir. Çalışanların ve emeklilerin mutlu olduğu, dolayısıyla milletimizin mutlu olma hedefimiz için yılmadan, yorulmadan haklı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

29- 2023 yılı Mayıs ayında Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılında, milli ve manevi değerlerden asla ayrılmayan Sendikamız Türk Diyanet Vakıf-Sen’in ve Türkiye Kamu-Sen’in yetkiyi alacağına inancımız tamdır.

30- Diyanet ve Vakıflar çalışanlarımızın tamamını, haklı dava güçlü sendika şiarıyla Türk Diyanet Vakıf-Sen’e üye olmaya, samimi büyük ailemize davet ediyoruz.    

SENDİKA BÜLTENİ

ÇALIŞMA HAYATINDAN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
mağdur
arkadaşlar siz toplumu temsil eden insanlarsınız neden sadece kendinizi düşünüyorsunuz helali haramı en iyi bilen sizlersiniz ozaman tüm memurlar için istesenize 3600 ek göstergeyi adaletli olan adil olan bu değil mi sizler memurda diğer kurumlardaki memur değiller mi
SON EKLENEN HABERLER