SON EKLENENLER

Sözleşmeli personel istihdamına son verilmeli tüm sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, Bursa Şube Başkanı Eyüp Bulut ve Yönetim Kurulu üyeleriyle beraber Ankara’da, sendikal talepleri hususlarında hem bilgilendirme ve hem de desteklerini almak konularında Milliyetçi Hareket Partisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaretlerde bulundular.
13 Haziran 2024 17:29

Heyet ilk önce, Bursa Milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Sayın İsmet Büyükataman’ı parti Genel Merkezindeki makamında ziyaret ettiler. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine geçerek Ak Parti Bursa Milletvekilleri Sayın Mustafa Yavuz, Sayın Refik Özen ve Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Sayın Fevzi Zırhlıoğlu’nu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki çalışma ofislerinde ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı söyle konuştu:

“Ahlak ve adalet diye yola çıktığımız sendikamız Türk Diyanet Vakıf-Sen; asaletin sesi, milli ve manevi kimliğimizin nefesi olmuştur.

Toplumu din konusunda doğru bilgilerle aydınlatmak, toplumsal barış ve huzur, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat mensupları gayret göstermektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığının, özelde 3600 Ek Gösterge uygulamasının tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilerek hayata geçirilmesi, bütün ek ödemelerin emekli maaşı hesabına esas alınması, kamuda liyakatin geçerli olması, mülakat uygulamasına son verilmesi, bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi konularındaki taleplerimizde ısrarcıyız ve desteklerinizi bekliyoruz.

Toplu sözleşme sürecinin kamu görevlileri lehine bir sonuç doğurmadığı ve yetkili konfederasyonun sorunlara çözüm üretme noktasındaki yetersizliği memur ve emeklilerin acil çözüm bekleyen sorunlarının bir an önce sonuca kavuşturulmasını zorunlu hale getirmiştir.

Sözleşmeli personel istihdamına son verilmeli tüm sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir.

Kamuda iş güvencesini zayıflatan, her türlü baskı ve istismara açık bir yapı arz eden 4/B’li, 4/C’den 4/B’ye geçen sözleşmeli, geçici, vekil, idari hizmet sözleşmeli gibi adlar altında güvencesiz istihdam modelinin kaldırılarak personelin memur kadrolarına geçirilmesi sağlanmalı, kamu kuruluşlarında memur işi yapan işçiler de aynı çerçevede kadroya geçirilerek kamu istihdam yapısı güvenceli bir şekilde düzenlenmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 2016 yılında getirilen süreli sözleşmeli personel uygulaması ile kamuda süresiz sözleşmeli istihdamı ve 3+1 yıl süreli sözleşmeli istihdamı gibi bir ayrımcılık daha ortaya çıkmıştır. Bu durum Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesine de aykırı bir yapı oluşturmaktadır. Hak ve sorumluluklarda eşitlik, aile birliğinin sağlanması ve adaletin bir gereği olarak istisnasız tüm güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunda kararlı ve ısrarcıyız.

Vaiz ve murakıplarımızın özlük haklarının ivedi olarak yeniden düzenlenmesini ısrarla istiyoruz.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin beklentileri karşılanmalıdır

Kamuda liyakat ilkesinin bir gereği olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel bir defaya mahsus olmak üzere Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmeli, bu yolla kamu görevlilerimiz arasında oluşan adaletsizlikler giderilmeli, herkesin eğitim seviyesinin gerektirdiği kadro derecesine yükselmesi sağlanmalıdır.
Öğretmenlik kariyer basamakları için getirilen düzenlemeler ve maaş artırımlarının eşitlik ilkesi gereği “uzman ve baş” kariyer basamaklarını haiz diğer devlet memurlarına da uygulanması gerekmektedir. Mesela, Uzman vaiz, Uzman İmam-Hatip, Uzman Kur’an Kursu Öğreticisi, uzman müezzin ve Baş vaiz, baş Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin kadrolarına geçişlerde sınavlar kaldırılarak çalıştığı yıl esası getirilmelidir. Kazanımlar Uzman öğretmen ve başöğretmen gibi olmalıdır. Bunun yanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak kariyer basamaklarında herhangi bir yarar sağlamamaktadır. Tüm devlet memurlarının kariyer basamaklarında eşit şartlarda ilerleme kat etmesi sağlanmalıdır.

Bir personelimizin lojman sıkıntısı başta olmak üzere, bayram ikramiyesi, aile yardımı, ek çalışma ücretleri, sözlü mülakatlar, hac ve umre görevlendirmeleri gibi birçok konuda destek ve sözcümüz olmanızı bekliyoruz.

Sendikamız, önümüzdeki dönemde kamu görevlilerinin haklarının ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi için her türlü çabayı göstererek, üzerimize düşen bütün çalışmaları yapmaya hazırız” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Sayın İsmet Büyükataman’da, parti olarak kamu çalışanlarının haklı taleplerinin yanında olduklarını ve her türlü desteği verdiklerini ve bundan sonra da vereceklerini ifade ettiler.

Bursa Milletvekilleri Sayın Mustafa Yavuz, Sayın Refik Özen ve Sayın Fevzi Zırhlıoğlu’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde talepler konusunda her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. Verimli ve yararlı ziyaretlerin ardından Sayın Vekillere teşekkür ederek Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Sayın İzani Turan’ı ziyaret ettiler.

SENDİKA BÜLTENİ

ÇALIŞMA HAYATINDAN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER